Privacyverklaring

 

De IET Organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van hockeyvereniging HOD Valkenswaard. Wij houden ons bezig met de organisatie van het HOD International Easter Tournament (IET), een jaarlijks terugkerend hockeytoernooi voor jeugd in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. Om dit goed te kunnen doen, hebben we uw persoonsgegevens nodig. U kunt erop vertrouwen dat we veilig en zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Op deze pagina leggen we u uit hoe we dat doen, waarvoor we uw gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn.

 

Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot één persoon. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer.

 

Categorieën van persoonsgegevens

We delen de persoonsgegevens op in 2 categorieën:

  1. Naam en contactgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer;

  2. Betaalgegevens: rekeningnummer.

 

Doelen voor gebruik persoonsgegevens 

We vragen alleen uw naam- en contactgegevens als u zich bij ons inschrijft. Met deze gegevens kunnen wij contact met u opnemen over mogelijke deelname van het team dat u vertegenwoordigt. Als contactpersoon van het deelnemende team gebruiken we uw naam- en contactgegevens en eventueel uw betaalgegevens. Betaalgegevens hebben wij nodig i.v.m. de administratieve afhandeling van deelname. In veel gevallen zullen dit de betaalgegevens van de vereniging betreffen en daarmee dus niet onder persoonsgegevens vallen.

Verder vragen wij naam en geboortedata van alle deelnemende spelers. Deze gegevens gebruiken wij om te kunnen controleren of deelnemers de juiste leeftijd hebben om mee te mogen doen met ons toernooi.

 

Delen van uw persoonsgegevens met andere partijen

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan andere partijen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

U kunt erop vertrouwen dat we passende maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Hoe lang we gegevens bewaren, hangt af van het type gegevens en het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Natuurlijk bewaren we gegevens nooit langer dan nodig en/of wettelijk is toegestaan.

 

Uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens

Het is uw recht dat wij uw privacy goed beschermen. Daarnaast heeft u deze rechten:

  • Recht van inzage: u mag de persoonsgegevens inzien die wij van u verwerken;

  • Recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet kloppen, mag u deze aan laten passen;

  • Recht van verwijdering: als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waar we ze voor gevraagd hebben, mag u ons vragen deze te verwijderen. 

 

Vraag of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of een verzoek wilt indienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres iet.info@hod-online.nl.

 

Cookies

Op deze website gebruiken we cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die een webpagina meestuurt bij je bezoek en opslaat op je pc, tablet of smartphone. Wij gebruiken alleen functionele cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Bijvoorbeeld door tijdelijk gegevens te onthouden die u in een formulier invult.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring geldt niet voor eventuele websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop deze websites omgaan met uw gegevens. Voor de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van derden verwijzen we u naar de websites van deze organisaties.

 

Beeldrecht

Tijdens wedstrijden, trainingen en hockey gerelateerde activiteiten tijdens IET worden regelmatig actiefoto’s en sfeerbeelden gemaakt, waarop deelnemers van IET of bezoekers staan. Deze beelden kunnen op de website, Facebook- en/of Instagrampagina van IET verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan dient dit kenbaar te worden gemaakt middels een e-mail aan iet.info@hod-online.nl. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

 

Wijziging van het privacybeleid

Wij passen ons privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen.